Aşının etkililiğinin yüzde 83,5; hastaneye yatışı engelleme oranının da yüzde 100 olduğu belirtildi. Ayrıca çalışmalara katılan kişilerde ölüm olmadığı kaydedildi.

Yapılan yazılı açıklamada, Faz-3 klinik çalışmalarına katılan gönüllülerin iki gruba ayrıldığı ve bir gruba gerçek aşısının, diğerine de plasebo verildiği aktarıldı.

Klinik çalışmaların 14 Eylül 2020'de başladığı vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

Quote Message: 18-59 yaş arası gönüllüler gerçek aşı ve plasebo kolları olmak üzere iki ayrı kola dahil edilmiştir. Toplam 24 merkezden 10 bin 216 kişiye en az 1 doz gerçek aşı ya da plasebo uygulaması yapılmıştır. Bu gönüllülerden 6 bin 648'i gerçek aşı koluna dahil edilirken, 3 bin 568'i plasebo koluna dahil edilmiştir. Plaseboların tekrar gerçek aşı ile aşılanması ile toplam 25 bin 937 doz uygulama yapılmıştır. Dahil edilen gönüllülerin yüzde 57,8'i erkek iken, yüzde 42,2'si kadındır. Ortanca yaş 45'tir."

18-59 yaş arası gönüllüler gerçek aşı ve plasebo kolları olmak üzere iki ayrı kola dahil edilmiştir. Toplam 24 merkezden 10 bin 216 kişiye en az 1 doz gerçek aşı ya da plasebo uygulaması yapılmıştır. Bu gönüllülerden 6 bin 648'i gerçek aşı koluna dahil edilirken, 3 bin 568'i plasebo koluna dahil edilmiştir. Plaseboların tekrar gerçek aşı ile aşılanması ile toplam 25 bin 937 doz uygulama yapılmıştır. Dahil edilen gönüllülerin yüzde 57,8'i erkek iken, yüzde 42,2'si kadındır. Ortanca yaş 45'tir."